Detta är Föreningen Frykeruds Framtid

 

1987 vid en träff på Trösta Gästgifveri diskuterade en stor skara om man skulle bilda ett byalag, och ett antal arbetsgrupper startades.

Den 28 februari 1988 bildades sedan FFF (Föreningen Frykeruds Framtid). Vi är en ideell förening, utan politisk, religiös eller  annan begränsning. Föreningen är öppen för alla med intresse för Frykerud. Man blir medlem genom att betala medlemsavgift.

 

Förste ordförande var Annika Forsberg. I starten fanns ett antal arbetsgrupper: Hantverk-, Jordbruk-, Turism-, och Frykpostengruppen. Hantverksgruppen bildade så småningom en egen förening som är mycket livaktig och har försäljningar av sina alster före jul och under sommaren i Byastugan i Skållerud. Turistgruppen jobbade fram en fin broschyr om sevärdheter i Frykerud. Frykposten blev en tidning som kommer ut 4 ggr/år och distribueras gratis till alla hushåll i Frykerud.

 

I vår socken finns tre lokala byalag: Norra Frykerud, Skållerud samt Bygdegårdsföreningen i Fagerås. FFF försöker därför jobba med frågor som gäller hela Frykerud. Vi har “räddat” Biblioteket i Fagerås när kommunen av besparingsskäl ville lägga ned det. Medlemmar lärde sig systemet och drev Biblioteket under en längre tid. När sedan  ekonomin blev bättre kunde kommunen återta driften.

 

När Räddningstjänsten i Högboda var nedläggningshotad kunde FFF tillsammans med  Högboda Byalag och andra organisationer sätta sådan press på politikerna i Räddningsförbundet att Räddningstjänsten fick vara kvar. Vi deltar i Frykerudsdagen och delar varje år ut Frykerudsäran till någon som frykerudsborna har röstat fram. Varje vår och höst lockar vi ut folk på vandringat till olika sevärdheter i bygderna.

 

 

 

 

FFF har som målsättning att tillvarata Frykerudsbornas intressen. Det är en politiskt och religiöst obunden förening.

Den finansieras genom medlemsavgifter. I samarbete med de lokala byalagen vill vi verka för en levande landsbygd, där det skall finnas en tillfredsställande service. FFF försöker att sprida kunskap om vår lokala historia och utveckla den lokala turismen. I tidningen Frykposten som delas ut kostnadsfritt till alla hushåll i Frykerud fyra gånger per år, vill vi sprida information om vad som händer i Frykerud.

 

Frykposten ges ut i Manusstopp
Mars 10/2
Juni 10/5
September 10/8
December 4/11

 

Adressen till redaktionen är:


Karl Evert Evertsson Östra Glänne, Stormyren 16, 665 92 Kil, 0554/250 06 (ansvarig utgivare)

Ansvarig utgivare: Georg Forsber, e-post: georg.forsberg@kil.se

E-post till redaktionen: stormyr@telia.com

 

Hemsida: www.frykerud.se

 

FFF’s styrelse:

Ordförande

Georg Forsberg

Sekreterare

Ingrid Lööv

Kassör

Kerstin Wallin

Ledarmöter

Leif Albinsson

 

Kenneth Bengtsson

 

Stig LÖarsson

 

Ingmari Johannesson
  Kerstin Strand

Styrelsesuppleanter

 

 

 

 

 

Redaktion Frykposten

Karl-Evert Evertsson

 

 

 

 

 

Medlemsavgiften är 100 kr för ensamstående och 200 kr för en familj. Medlemmar bosatta utanför Frykerud får tidningen per post och betalar 250 kr. Stöd oss med din medlemsavgift till Postgirokonto 63 59 04-6 och skriv namn och adress. Spara kvittot, det gäller som medlemskort. Alla är välkomna med material till Frykposten. För specialannonser i Frykposten tillämpas sponsoravgift.