Stiftelsen Frykeruds historia

Vid en tid när Frykerud upphörde som egen kommun och "drabbades" av en kommunsammanslagning bildades Stiftelsen Frykeruds historia. Den avgående kommunledningen gav stiftelsen i uppdrag att samla material för att i bokform skildra människor från förr och nu, livet i bygden och samhällets utveckling.

Frykerud I, som utkom 1984, är till stor del grundad på Eugen Hedells forskning om bygden. Boken innehåller också en presentation av föreningslivet i Frykerud och skolans utveckling.

Frykerud II består av en vetenskaplig del, "Frykerudsgårdar och människor tiden omkring 1600 till 1746", skriven av Christina Dalhede, Göteborg. Den andra delen innehåller texter från författare på hemorten. Boken kom i tryck 1988.  

Frykerud III, utgiven 1995, har en viss betoning  av vad som skett runt Frykeruds kyrka. Vi får också ta del av material från sockenstämman i Frykerud 1634 - 1862. I den senare delen av boken fortsätter Christina Dalhede redogörelsen av sin forskning, kallad "En befolkad bygd och dess präst 1744 - 1815.

Frykerud IV speglar det kommunala livet under de sista hundra år då Frykerud var en självständig kommun. Arbetet grundar sig på protokoll och andra handlingar från de olika nämnderna. Den stora utvandringen till Amerika från våra trakter har fått en stor plats. Några artiklar och kåserier handlar om idrottslivet i Frykerud. De olika namn på hemman, berg, sjöar och vattendrag som förekommer i Frykerud får i boken sin förklaring. Minnesanteckningar och kåserier om udda personer från förr är samlade under rubriken "Möten på vägen". Omkring 200 foton och teckningar belyser texterna. Boken blev klar december 2004.

Alla fyra delarna finns till salu och kan köpas direkt från stiftelsens styrelse:

Inge Nylin, tel 0554-21072, Iréne Fager, 0554-15098, Kerstin Wallin, 0554-17023.

Böckerna finns även till försäljning på biblioteken i Fagerås, Boda och Kil.

Aktuella bokpriser mars 2005

Frykerud IV 250 kr
Frykerud I  75 kr
Frykerud II  150 kr
Frykerud III 150 kr

Paketpriser:

Frykerud I - IV 500 kr
Frykerud I, II, III 300 kr
Frykerud III, IV 300 kr
Frykerud II, III, IV 400 kr