Logen 4722 Hercules av IOGT-NTO

 

Logen har sitt säte i Tomta med ett eget ordenshus.

I vår verksamhet bedriver vi nykterhetsarbete, samarbete med närliggande Loger, studieverksamhet, sommaraktivitet: Cykla, gå, lunka, löp, en motionsaktivitet som bedrivs varje torsdag 18.00-20.00 under skolans sommarlov, med start vid ordenshuset.

Logen har även en minnesfond vars intäkter kommer både bygdens folk och medlemmarna tillgodo.

Intresserade av vår verksamhet är välkomna att kontakta någon av nedanstående.

 

Ordf. Lennart Knutsson 0555-210 89

Kassör Nils Johansson 0554-152 34

Sekr. Henry Herbertsson 0555-211 30