Läs sommarnumret av
Frykposten
nr 2 2024

Frykerudsdagen
3 augusti kl 09.30
Fagerås

Ansvariga utgivare: Föreningen Frykeruds Framtid

 

 

 

FFF arrangerar studiebesök på Frykfors 15 juni

Under sakkunnig ledning av Bertil Haglund får vi berättat om forsens historia. Allt från det tidiga laxfisket till 1800-talets omfattande industrialisering med träsliperi, sågverk och vattenkraft.
Dessutom har Tomas Karlsson från Fortum lovat att komma och berätta den me rnutida historien om Frykfors kraftstation.
Vi är tacksamma för att vi lyckats engagera dessa personer med sin samladekunskap till detta intressanta besök!
Vi börjar kl 10.00 lördagen den 15 juni. Vi har tillstånd från Fortum att parkera bilar efter deras grusväg som börja uppströms dammen och som leder till kraftverket. Ingen anmälan behövs.
Välkomna!!

Midsommarfirande på Fornminnesgården Sjölôckekul, Säldebråten

Midsommarafton, kl. 15. Vi klär midsommarstången kl 14
Dans kring midsommarstången, kaffeservering och tipspromenad.

 

 

Har du något på gång i bygden så kontakta FFF så publicerar vi här på hemsidan