Föreningen Frykeruds framtid

Frykeruds Hembygdsförening

Logen 4722 Hercules IOGT-NTO

Frykeruds V.a Blåbandsförening

Frykeruds PRO

Frykeruds Spelmanslag

Stiftelsen Frykeruds Historia

Fagerås Bollklubb

Frykeruds Missionsförsamling & Frykeruds SMU

Fagerås Bygdegårdsförening

SBUF i Fagerås

Frykeruds Nykterhetsförbund

Boda/Frykeruds SSU-klubb

Norra Frykeruds Byalag